Skip navigation.

thuisbioscoop, thuiskantoor, home, entertainment, kantoor, woning, thuis, ontwerp, audio, video, design, architect, interieur, life-style, domotica, ontwerp, ontspannen, eadhome

Telematica

Telematica, een samensmelting van telecommunicatie en informatica maakt verschillende zaken, zoals winkelen, zorgverlening of bankieren, op afstand mogelijk.
De klant koopt of maakt gebruik van een bepaalde service zonder dat hij of zij zich naar een winkel of instelling begeeft. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van de telefoon, de fax, de computer, voice response of Internet.

Dienstverlening kan op deze manier voor vele mensen een uitkomst bieden. Voor mensen die op een bepaald moment geen tijd of zin hebben. Maar ook voor mensen die geen vervoer hebben of slecht ter been zijn.

Tele-winkelen | Tele-zorg | Tele-bankieren | Tele-leren | Tele-werken

Tele-winkelen

De consument zit thuis achter een computer beeldscherm. Via de pc en een modem kan de klant contact zoeken met de centrale computer van een winkel en kan zo vanuit huis of vanaf het werk het productaanbod bekijken en een bestelling plaatsen. De meest directe (interactieve) vorm die op een dergelijke manier te werk gaat is op dit moment het World Wide Web op Internet.

De volgende Nederlandse winkels bieden al een groot productaanbod aan op het internet

  • Albert Heijn Thuisservice - Albert
  • Bruna (boeken)
  • Bol (boeken)
  • Macropolis (winkelcentrum)

TOP

Tele-zorg

Medische en paramedische zorg wordt in toenemende mate en in veel verschillende vormen aangeboden via Internet. Experimenten met bij voorbeeld diagnose op afstand kennen een grote populariteit. De kwaliteitsbewaking is echter een probleem.
Het is tegenwoordig tevens mogelijk om via uw pc, zorg of medische/technische hulpmiddelen te bestellen. Kijk hiervoor onder meer bij Telezorg.

TOP

Tele-bankieren

Met telebankieren kunt u thuis met uw pc en modem al uw bankzaken afhandelen. Met de computer zijn afschriften via de modem op te halen bij de bankcomputer, waarna ze op de eigen computer zijn te raadplegen en desgewenst af te drukken. Verder zijn betaalopdrachten op te stellen en via dezelfde modem te verzenden naar de bankcomputer waar ze vervolgens worden verwerkt. U beschikt op deze manier altijd over de meest actuele gegevens. Alle grote banken in Nederland bieden inmiddels deze service.

TOP

Tele-leren

Teleleren is leren op een willekeurige plaats of tijd, waarbij gebruik wordt gemaakt van computer en telecommunicatiemiddelen, soms audio- en video-apparatuur. Teleleren is een nieuwe vorm van afstandsonderwijs. Langzamerhand krijgt het afstandsonderwijs het karakter van tweerichtingsverkeer, nu cursisten onder andere via elektronische post, fax of 'bulletin boards' met elkaar en met hun docenten kunnen communiceren. Na een periode van voorzichtig experimenteren vindt teleleren geleidelijk op grotere schaal plaats.

http://online.kennis.org/nl/links.htm

geeft een goed overzicht van artikelen, voorbeelden en evenementen omtrent teleleren.

TOP

Telewerken

Er zijn verschillende definities van telewerken. De meest simpele definieert telewerken als thuiswerken, zonder dat daarbij informatie- en communicatietechnologie aan te pas komt. Een andere definitie is "het flexibiliseren van werk naar plaats en tijd, waarbij gebruik wordt gemaakt van informatie- en communicatietechnologie". Hieronder vallen ook de zogenoemde 'mobiele telewerkers': personen die niet thuis of op een telewerkkantoor werken, maar op locatie (kantoor klant, in de auto, hotel etc.)

Er worden doorgaans drie vormen van telewerken onderscheiden:

  • Telethuiswerken: de werknemer verricht op basis van een overeenkomst met zijn werkgever/opdrachtgever (een deel van) zijn werkzaamheden thuis.
  • Mobiel werken: de werknemers zijn uit hoofde van hun functie (consultants, vertegenwoordigers) op wisselende locaties werkzaam.
  • Werken in telewerkkantoren: werknemers of zelfstandigen verrichten in een verzamel- of satellietkantoor werkzaamheden voor werk- of opdrachtgevers, die zich op een andere locatie bevinden.