Skip navigation.

thuisbioscoop, thuiskantoor, home, entertainment, kantoor, woning, thuis, ontwerp, audio, video, design, architect, interieur, life-style, domotica, ontwerp, ontspannen, eadhome
home > nieuws > automation news > personeel probleem bedrijf

Personeel grootste probleem van bedrijven

HOENDERLOO - Hoe kom ik aan gekwalificeerd personeel, hoe blijf ik bereikbaar over de dichtslibbende wegen en waar vind ik de ruimte om uit te kunnen breiden?

Dit zijn de grootste problemen, in volgorde van zwaarte, waarmee de werkgevers in deze hoek van het land worstelen. De situatie, vooral die met betrekking tot de arbeidsmarkt is zo ernstig dat die ten koste gaat van de economische groei van de regio.

De werkgevers, verenigd in de WVM, een Gelders netwerk voor leden van de VNO NCW, maakten gisteren in Hoenderloo de uitslag bekend van een enquête die onlangs onder hun leden is gehouden. WVM heeft 857 leden en van hen hebben 307 de enquêteformulieren ingevuld, een respons van 36 procent. Liefst 78 procent van de werkgevers die gereageerd hebben, hebben problemen met het vinden van goed personeel, 4 procent meer dan het landelijk gemiddelde. Dit is een duidelijke verslechtering ten opzichte van twee jaar geleden. 27 procent van de werkgevers lijdt daardoor omzetverlies.

Overigens halen steeds meer werkgevers in de regio hun personeel weg bij de regionale opleidingscentra, de ROC's, voordat de opleiding is afgerond. J. Bongers van de WVM vindt dat geen goede zaak, maar kan dat wel begrijpen. Bijkomend nadeel van de krappe arbeidsmarkt in deze regio is dat die de prijs van de arbeid (het loon) teveel opdrijft, waardoor de concurrentiekracht verder wordt aangetast.

De werkgevers klagen ook over de dichtslibbende wegen, waardoor de bereikbaarheid van hun bedrijf wordt aangetast. Ze willen dat de overheid het openbaar vervoer snel verbetert. Daardoor kan vooral het stedelijk wegennet worden ontlast. Zelf geven ze het goede voorbeeld - zeggen ze - door hun personeel aan te zetten tot het gebruik van de fiets, van het openbaar vervoer, tot carpoolen. Ook is telewerken en flexibel werken waar mogelijk algemeen geaccepteerd. Maar wat de werkgevers eigenlijk het liefst willen, is de aanleg van wegen, van asfalt, in het Gelderse.

Van de bedrijven heeft 40 procent ruimtegebrek. De ruimtenood is zo hoog gestegen dat 17 procent daardoor niet kan uitbreiden. 13 procent overweegt vanwege dat ruimteprobleem te verhuizen naar een andere regio. Meer nieuwe bedrijventerreinen is de oplossing.

Enquêtes zoals deze moeten volgens de WVM gezien worden als drukmiddel op de overheid. De vorige 'regionale concurrentietoets' dateerde van 1998. Volgens Bongers was het effect daarvan op met name de provinciale bestuurders zo groot, dat er nu een nieuwe is uitgevoerd. 'Ambtenaren van de provincie belden ons op met de vraag of ze de uitslag eerder konden krijgen dan de pers, dan konden ze er al mee aan de gang'. Wordt elk jaar zo'n concurrentietoets gehouden, dan is het moeilijk de tendenzen te ontwaren. 'Nu na twee jaar zie je duidelijk dat de problemen knellender zijn geworden', zegt Bongers.

Het enige waar de werkgevers van de WVM niet over klagen is de sterk toegenomen winstgevendheid van hun bedrijven in de afgelopen twee jaar. 'Maar dat was ook geen vraag op het enquêteformulier', zegt Bongers.

Artikel uit De Gelderlander van 15-03-2001