Skip navigation.

thuisbioscoop, thuiskantoor, home, entertainment, kantoor, woning, thuis, ontwerp, audio, video, design, architect, interieur, life-style, domotica, ontwerp, ontspannen, eadhome
home > entertainment > oplossingen > DVD-Audio vs SACD

DVD-audio versus SACD

De digitale arena
De DVD Audio en de Super Audio CD (SACD) zijn de nieuwe geluidsdragers die de muziek- en hifi-liefhebber een nog veel betere geluidskwaliteit kunnen bieden dan de huidige CD. Daarbij is DVD Audio gebaseerd op de bestaande PCM techniek (Puls Code Modulatie) zoals die wordt gebruikt bij de standaard CD. De SACD daarentegen is een geheel nieuwe ontwikkeling, waarvan het werkingsprincipe berust op DSD, een nieuwe ontwikkeling in het digitale domein.

DVD Audio en Super Audio CD, zijn echter geluidsdragers die wat betreft hun muzikale prestaties de normale CD lengtes achter zich laten.


DVD Audio
In de afgelopen jaren werd het technisch mogelijk om betere A/D en D/A converters te maken, zelfs met een (theoretische) nauwkeurigheid van 24 bit. En dankzij de ontwikkeling van de DVD kwam er ook een drager om de veel grotere hoeveelheid informatie op te slaan en een rode aftastlaser om de kleinere putjes op de schijf te lezen. Met de nieuwe DVD Audio norm van 24 bit die daarmee ontstond, is het aantal uitdrukkingsmogelijkheden 256 maal (16.777.216) zo groot (2 tot de 24ste macht) als bij 16 bit, en door verhoging van de samplingfrequentie tot 96 kHz en zelfs tot 192 kHz, is de hoeveelheid opgeslagen informatie ruim twee maal zo groot dan die van een normale CD. De informatie is door de kleinere afrondingsfouten bij kwantisatie veel nauwkeuriger, omdat de gekozen woordlengte de resolutie of nauwkeurigheid bepaalt. Een bijkomend voordeel van de hogere samplingfrequentie is dat het frequentiebereik aanzienlijk hoger kan zijn, want de hoogste frequentie die digitaal kan worden opgenomen en weergegeven mag om aliassing (een soort interferentie tussen muzieksignaal en samplingfrequentie) te voorkomen, nooit hoger zijn dan de helft van de samplingfrequentie. Bij 96 kHz sampling is de theoretisch hoogste frequentie 48 kHz en bij 192 kHz sampling 96 kHz. Daarmee presteert DVD Audio natuurlijk aanzienlijk beter dan de traditionele CD, maar alle bijverschijnselen van de PCM techniek blijven wel bestaan.
De tegenwoordig gebruikte 1 bit A/D converters produceren door middel van Delta Sigma modulatie een 1 bit datastroom: een reeks impulsen van eentjes en nullen met een 64-voudige samplingfrequentie (64 x 44.000 Hz = 2.822.400 Hz). In het digitale filter wordt dit signaal omgezet naar 16 bit PCM informatie met weer de normale samplingfrequentie. Die informatie wordt op de CD gezet. Hetzelfde proces vindt plaas bij DVD Audio, waarbij echter de 1 bit datastroom naar 24 bit PCM met een samplingfrequentie van 96 kHz wordt omgezet. Bij weergave met een 1 bit of multibit D/A converter wordt dit proces in omgekeerde volgorde uitgevoerd.

Super Audio CD
Bij de Super Audio CD, die eveneens als de normale Audio CD werd ontwikkeld door Philips en Sony, heeft men er van afgezien om eenvoudigweg het aantal bits en de samplingfrequentie te verhogen. De nieuwe methode die men hier heeft ontwikkeld om digitale informatie op te slaan en weer te geven mag ronduit revolutionair worden genoemd. Bij de SACD wordt geluid omgezet in digitale informatie door middel van Direct Stream Digital (DSD) techniek: een geheel nieuwe benadering bij digitale registratie.
De werkwijze is aanvankelijk hetzelfde als bij de CD en DVD Audio. De 1 bit A/D converter zet met behulp van Delta Sigma modulatie het analoge signaal weer om in een 1 bit datastroom met een 64-voudige samplingfrequentie. Maar waar de digitale PCM informatie voor de normale CD en DVD Audio wordt onderworpen aan diverse filterprocessen zoals ‘decimation’ en ‘interpolation’, wordt bij de SACD de 1 bit datastroom direct op de CD (of eerst op een daarvoor geschikte digitale recorder) gezet: de DSD techniek. Er worden dus geen digitale woorden gevormd die een (afgeronde) interpretatie zijn van analoge informatie, maar ‘1’ en ‘0’ impulsen die door de hoge samplingfrequentie (en kwantisatiesnelheid) de analoge golfvorm uiterst nauwkeurig benaderen. Zo nauwkeurig zelfs, dat bij weergave een analoog filter in principe voldoende is om het muzieksignaal te reproduceren. Hoewel het aantal bits hierbij slechts 1/16 is van het aantal dat wordt gebruikt bij PCM (16 bit) is de samplingfrequentie 64 maal groter, waardoor de informatie-inhoud bij DSD toch viermaal groter is dan die van de traditionele CD. Door de hoge samplingfrequentie van ruim 2,8 MHz, kan in principe het audiofrequentiebereik doorlopen tot ongeveer 1,4 MHz. In de praktijk wordt het frequentiebereik begrensd tot circa 100 kHz met een signaal-ruisafstand van circa 120 dB over het hele frequentiebereik. Door het ontbreken van eerder genoemde ‘PCM-processen’ ontstaan er bij DSD bijvoorbeeld geen rekwantisatieruis en ‘passband riplle’.

Eigenschappen
Laten we even de eigenschappen op een rijtje zetten. Om te beginnen de Super Audio CD.
Van de DVD-standaard is bekend dat een schijf uit twee lagen opgebouwd kan worden. Op die manier komt onder andere de grote capaciteit tot stand. In het geveal van de Super Audio CD zal de diep liggende laag de gewone CD-informatie bevatten. Mede daarom is de SACD af te spelen op een gewone CD-speler met behoud van de thans bekende geluidskwaliteit. De laag die daar boven ligt bevat dezelfde muziek, maar dan in high density vorm. Daarop staan de putjes, net als bij de DVD, veel dichter bij elkaar en zijn ze veel kleiner in diameter. Alleen de speciale aftastlaser met de korte golflengte, 635 tot 650 nm in plaats van 780 nm, is in staat de informatie uit te lezen. De grote capaciteit van de half doorzichtige laag wordt derhalve niet gebruikt om de speelduur te verlengen, maar louter om de geluidskwaliteit te verbeteren. De muziek wordt niet, zoals op de CD-laag, vastgelegd in de vorm van 16, 20 of 24 bits lange digitale codes, waarvan er dan 44.100, 48.000 of zelfs 96.000 in één seconde gaan. Zoals reeds gezegd is hier gekozen voor DSD (Direct Stream Digital), een ongesamplede bitstroom die direct kan worden toegevoerd aan de 1-bit Delta Sigma analoog/digitaal-omzetter, vergelijkbaar met de enkel-bit D/A convertors die tegenwoordig in bijna alle CD-spelers worden toegepast. De capaciteit van de DVD-laag is zo groot dat er naast een sector voor gewoon stereo, ook is voorzien in een multichannel-sector die plaats biedt aan vijf audiokanalen plus een ‘feature kanaal’ voor bijvoorbeeld aanvullende informatie.
Ook de DVD Audio biedt plaats aan meer dan twee kanalen. Wordt de registratie toch tot twee kanalen beperkt, dan wordt een ongekend hoog kwaliteitsniveau bereikt. Hebben we bij de CD te maken met de digitale coderingen die uit 16 bits bestaan, met een sampelfrequentie van 44,1 kHz, bij de DVD Audio worden beide getallen aanzienlijk opgevoerd, zodat de digitale benadering van het oorspronkelijke muzieksignaal vrijwel volledig is: 24 bits bij een samplefrequentie van 192 kHz. In het geval van multichannel worden er aan de twee hoofdkanalen links en rechts voor, extra kanalen ten behoeve van center en surround toegevoegd in een wat mindere kwaliteit, maar nog altijd met een kwaliteit die ver boven het niveau van de huidige CD ligt. Dat vraagt natuurlijk om veel capaciteit, maar die is in ruime mate voorhanden omdat allebei de beschikbare lagen waaruit het schijfje is opgebouwd in het DVD-formaat zijn uitgevoerd, dus met een ongekend groot aantal relatief kleine dicht bij elkaar geplaatste putjes.

Voor en nadelen
De voordelen van de Super Audio CD zijn duidelijk: de schijfjes kunnen door bestaande CD-spelers worden weergeven en dus kunnen de Super Audio CD’s in de winkel tussen de gewone CD’s in de bakken. Veel consumenten weten nog steeds niet beter dan dat de CD zoals we die tegenwoordig kennen, het ultieme is op het terrein van geluidsweergave. Nieuwe, niet uitwisselbare schijfjes waarvoor nieuwe spelers nodig zijn om ze weer te geven, lopen daarom de kans om te floppen omdat de consument, tevreden als hij is met de huidige CD’s, zijn schouders er voor kan ophalen. Die gok wil men in het kamp van de DVD Audio wel nemen. Daar is men van mening dat een nieuwe schijf alleen maar succes kan hebben als het kwaliteitsverschil met de bestaande CD maximaal wordt gemaakt. Afspelen in bestaande CD-spelers is er dan niet bij, dat spreekt voor zich. Een forse duw in de rug is echter wel de nieuwste generatie universele DVD-spelers die zowel DVD-Video als Audio aankunnen. En met het huidige succes van het home cinema gebeuren, een flinke stap in de goede richting.
Een volledige Dolby handleiding DVD opnemen voors en tegens
Wat is 5.1, 6.1, 7.1...? Welke speakers voor Surround?
Wat is Dolby Digital Surround EX Opstellen van luidsprekers in Surround
Dolby Digital versus DTS Plasma vs. LCD
THX? DVD-audio vs. SACD, wat is nu het verschil en welke techniek gaat overleven?
DVD+RW vs DVD-RW  

Denon, Kef, Pioneer voorbeeld

Voorbeeld installaties en sets